Zaloguj do systemów

Wybierz język: Język Polski English version

Telefon: 71 733 77 01

E-mail: office@skyit.eu

Oprogramowanie Sky IT


System szybkiego zgłaszania błędów i awarii (CMMS)


System szybkiego zgłaszania błędów służy zwiększaniu efektywności i jakości pracy służb utrzymania ruchu. Implementacja sytemu na hali produkcyjnej może w znacznym stopniu przyczynić się do skrócenia czasu pomiędzy zgłoszeniem awarii a usunięciem błędu, co z kolei skróci czas przestoju maszyn i urządzeń. Skutki przestojów mogą bowiem okazać się tragiczne dla całego przedsiębiorstwa, ponieważ często są początkiem lawiny problemów i znacznych strat finansowych.
Świetlna i dźwiękowa wizualizacja awarii
Interaktywna baza wiedzy (ewidencja maszyn i urządzeń, ewidencja danych o pracownikach, dokumentacja, pliki licencyjne itp.)
Możliwość szybkiego wglądu do dokumentacji elektronicznej, czy też samej instrukcji maszyn i urządzeń może w sposób wymierny poprawić jakość i efektywność pracy na produkcji. Dzięki rozbudowanym raportom i stale aktualizowanej przez pracowników bazy wiedzy serwisanci i pracownicy utrzymania ruchu jeszcze przed przystąpieniem do naprawy, mają ułatwioną możliwość zapoznania się z wszelkimi informacjami dotyczącymi danego urządzenia, prześledzenia historii zgłoszeń awarii, sposobów ich usunięcia, a nawet dostępu do danych o pracownikach, na których zmianach awaria wystąpiła, przez kogo i w jakim czasie została naprawiona.

System wizualizacji i analizy planu zamówień

System wizualizacji i analizy planu zamówień to rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które wielkość swojej produkcji w dużej mierze uzależniają od planu zamówień firm partnerskich.
Opóźnienia w wyprodukowaniu i dostarczeniu partnerom podzespołów, surowców, części czy wyrobów gotowych mogłyby bowiem skutkować kosztownymi przestojami i opóźnieniami w ich produkcji, a na to mało kto jest sobie w stanie pozwolić.
W celu doskonalenia procesów realizowanych we współczesnych przedsiębiorstwach, a co za tym idzie nie dopuszczanie do wyczerpania całkowitych zapasów produkcji, czy też eliminowania sytuacji nie nadążania z produkcją w toku, a także eliminowanie procesów odwrotnych- zapobieganie gigantycznym nadwyżkom produkcyjnym, zaleca się implementację systemu umożliwiającego wizualizację realizowanych procesów, jakim jest system wizualizacji i analizy planu zamówień proponowanych przez CPS Custom Programming Solutions. Umożliwia on bowiem podejmowanie optymalnych działań dotyczących planu produkcji, co w konsekwencji przekłada się na bardziej wymierne efekty sprzedaży, co stanowi istotny czynnik dla całego przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie Sky IT

Zobacz także


Sky IT
Telefon: 71 733 77 01
Fax: 71 733 77 07
E-mail: office@skyit.eu