Zaloguj do systemów

Wybierz język: Język Polski English version

Telefon: 71 733 77 01

E-mail: office@skyit.eu

Systemy MRP/MES/WMS

Systemy zarządzania produkcją

Zalety wdrożenia systemu MES to zwiększenie wydajności produkcji, zwiększenie elastyczności produkcji, zapewnienie wysokiej jakości produktów, ograniczenie kosztów operacyjnych.


Systemy zarządzania produkcją wspierają procesy w firmie produkcyjnej oraz podnoszą jej konkurencyjność na rynku. Są to zintegrowane systemy współpracujące z automatyką przemysłową funkcjonalnościach takich jak zarządzanie wykonywaniem produkcji (Process Management), zarządzanie wydajnością (Performance Analysis), śledzenie produkcji i jej genealogia (Production Tracking and Genealogy, Traceability), zarządzanie jakością (Quality Management), gromadzenie i akwizycja danych (Data Collection and Aquisition), zarządzanie obiegiem dokumentów (Document Control), zarządzanie alokacją zasobów ( Resource Allocation and Status), zarządzanie zasobami ludzkimi (Labor Management), zarządzanie ruchem (Maintenance Management), harmonogramowanie produkcji (Operations/Detailed Scheduling), rozdział zadań produkcyjnych ( Dispatching Production Units).

Informatyczne systemy logistyczne

Systemy WMS, SCM oraz systemy transportowe pomagają firmą logistycznym (i nie tylko) zoptymalizować działalność dla osiągniecia jak najlepszych wyników.
Systemy MRP/MES/WMS

Zobacz także


Sky IT
Telefon: 71 733 77 01
Fax: 71 733 77 07
E-mail: office@skyit.eu