Zaloguj do systemów

Wybierz język: Język Polski English version

Telefon: 71 733 77 01

E-mail: office@skyit.eu

Zabezpieczenia sieci


Naszym Klientom proponujemy projektowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Jest to niezwykle ważny dokument, szczególnie dla dynamicznie rozwijających się firm, pozwala on określić zasady dostępu do zasobów w zależności od zajmowanego stanowiska w firmie.

PBI jest zbiorem dokumentów, określających metody i zasady ochrony oraz zapewnienia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Mówiąc szerzej, jest to zbiór spójnych, precyzyjnych i zgodnych z obowiązującym prawem przepisów, reguł i procedur, według których organizacja buduje, zarządza i udostępnia zasoby oraz systemy informacyjne i informatyczne. W szczególności w PBI określone są  zasoby, które powinny być chronione i metody tej ochrony.

Punktem wyjścia do tworzenia PBI jest wyznaczenie grup informacji, które powinny podlegać ochronie. W PBI określa się zasady zabezpieczenia informacji, dotyczące sposobów ich przetwarzania i przechowywania, z uwzględnieniem nie tylko zagadnień bezpieczeństwa i komunikacji przetwarzanych danych, sprzętu i oprogramowania, za pomocą których są przetwarzane informacje, lecz również ludzi, którzy te informacje przetwarzają.

Zabezpieczenia sieci

Zobacz także


Sky IT
Telefon: 71 733 77 01
Fax: 71 733 77 07
E-mail: office@skyit.eu